Open image
 
CURR MIN AVG MAX
6.0 11.1 29.1 Saulės kolektorius
Saulės siurblys
Saulės 2ND siurblys
CLOSE
Katilo įėjimas
Kolektorius
Katilo išėjimas
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Akumuliacinės viršus
Akumuliacinės apačia
[T08]
Saulės kolektorius
[T10]
Lauko
[T12]
[T13]
[T14]
[T15]
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Kolektoriaus siurblys
Boilerio galva
Saulės siurblys
Ladomatas
Boilerio recirkuliacija
Boilerio siurblys
Apšvietimas
Grindų siurblys
Saulės 2ND siurblys
Katilo ventiliatorius
[PID1_St]
PID užduota temperatūra
[PID1_Pv]
Ventiliatoriaus greitis
[Stp]
MENU