Open image
 
CURR MIN AVG MAX
23.9 46.0 74.2 Katilo išėjimas
12.6 13.9 14.9 Akumuliacinės viršus
12.5 13.6 14.6 Akumuliacinės apačia
Apšvietimas
Grindų siurblys
Saulės 2ND siurblys
CLOSE
Katilo įėjimas
Kolektorius
Katilo išėjimas
Boilerio viršus
Boilerio apačia
Akumuliacinės viršus
Akumuliacinės apačia
[T08]
Saulės kolektorius
[T10]
Lauko
[T12]
[T13]
[T14]
[T15]
Pavara atidarymas
Pavara uždarymas
Kolektoriaus siurblys
Boilerio galva
Saulės siurblys
Ladomatas
Boilerio recirkuliacija
Boilerio siurblys
Apšvietimas
Grindų siurblys
Saulės 2ND siurblys
Katilo ventiliatorius
[PID1_St]
PID užduota temperatūra
[PID1_Pv]
Ventiliatoriaus greitis
[Stp]
MENU